Sponsorer

Vi vill tacka alla våra sponsorer
som välvilligt skänkt priser till vårt lotteri vid
växtmarknaden under flera år samt på annat sätt stöttat föreningen.

 

Styrelsen
Gotland Trädgårdsön och Sällskapet Trädgårdsamatörerna Gotland

 

Sällskapet DBW Upplåtit Paviljongsplan för marknaden samt Lusthuset för invigningen
Anders Andersson Växter
Ann-Britt Magnusson Skapat och uppdaterar hemsida, folder samt annons i media
Eva Gisslander Växter
Lokatta Keramik Keramik
Röcklingers handelsträdgård Växter
Skulpturfabriken Betong och keramik
STA Gotland Växter samt ekonomiskt bidrag
Thord Karlsson Keramik
Växthuset Linds AB Växter

 

Gullregn
Bild från Stefan Haases och Helena Wahlströms
trädgård, Lau.