OM FÖRENINGEN

Mare Curie

Gotland Trädgårdsön är en ideell förening vars syfte är att sammanställa och marknadsföra gotländska arrangemang och aktiviteter med anknytning till trädgårdssektorn samt att föra fram Gotlands unika förutsättningar för trädgårdsodling.

Gotland Trädgårdsön är även ett nätverk och ett forum för erfarenhetsutbyte och inspiration. Medlemmar i nätverket är företag, föreningar och privatpersoner som stödjer föreningens ändamål. Föreningen har för närvarande drygt 45 medlemmar och antalet ökar stadigt.
 

Styrelse för Gotland Trädgårdsön:

Ordförande Hans Klintbom  0498-264483, mob 0704-476760
Sekreterare Maj-Britt Fallgren 0498-217122
Ledamot Anders Andersson  0498-243049
Ledamot Anne Hedberg  
Ledamot Annli Alfström  
Ledamot Margaretha Engström  
Suppleant Eva Nobling  
Suppleant Gunilla Bremer  
Webmaster Ann-Britt Magnusson 0457-40 600, 070-22 44 051
Repr. STA Torsten Rundby  

 

Medlemsavgift
500 kronor/år för företag
200 kronor för förening
100 kr för stödjande, enskild person.
Medlemsavgiften kan betalas in på bg 130-8824.
Skriv namn, adress, e-post och telefonnummer på talongen och ange att
inbetalningen avser medlemsavgift.   
Företag, förening eller enskild som stödjer föreningens ändamål kan bli medlem i föreningen.

Här kan du ansöka om att bli medlem >>