Rosenvecka

Årets Rosenvecka (2018) har måst minskas eftersom värmen har gjort att rosorna redan
kommer att ha blommat över vecka 27.

Nedanstående trädgårdar har dock möjlighet att visa:

Gunilla och Tore Bremer, Bläse
Tisdagen den 3 juli kl 13.00 - 17.00
Fleringe Lickedarve 804 Lärbro
Inne i Bläse skylt höger vid Gula postlådan, nästa vänster.
070-620 74 48, 070-210 1895
tore@bremer.se

Åke Broberg
Tisdagen den 3 juli kl 13.00 - 17.00
Snäckersvägen 6, Kappelshamn
0498-22 70 03

Välkommen!