Invigning av Trädgårdsveckan 2016

Lördagen den 18 juni kl 12.00 invigdes årets trädgårdsvecka, anordnad av Gotland Trädgårdsön.

Invigningstalare var Botans Vänners ordförande Wiveka Schwartz, för dagen klädd som Wilhelmina Skogh,
en av Sveriges första kvinnliga entreprenörer. Hon arbetade på flera hotell och införde bl a grönsaker på
hotellmenyerna. Wilhelmina anlade hotell Foresta på Lidingö.

GTÖ:s ordförande Hans Klintbom hälsade välkommen och tackade Wiveka efter invigningen.

Trots ihärdigt regnande såldes många lotter och antalet besökare var lika stort som andra år.
Här ses fr v Hans Klintbom, Bengt Jönsson och Maj-Britt Fallgren.