Invigning av Trädgårdsveckan 2018

Lördagen den 16 juni 2018 kl 12.00 invigdes årets trädgårdsvecka, anordnad av Gotland Trädgårdsön i samarbete med Gotlands Trädgårdsamatörer.

Invigningstalare var Gotland trädgårdsöns ordförande Hans Klintbom. Han talade över ämnet
"Gotland som trädgårdsö", om öns fantastiska klimat i zon 1, som gör att växter som annars
inte kan hittas i Sverige, trivs här. Vi har många trädgårdar på ön som bevisar vad detta har
för betydelse för växtligheten.
Botaniska Trädgården utgör inget undantag, snarare tvärtom, där den ligger innanför ringmuren och
den höga trädridån som vetter mot väst och skyddar mot havets vindar.


GTÖ:s ordförande Hans Klintbom.


Ungdomar från Musikskolan underhåller.


Växtmarknaden startade vid 11-tiden och då var det
betydligt mer människor än på ovanstående bild.
Alla sökte växter till sina trädgårdar och många
gick hem med välfyllda påsar.


Örtagården var full av blommande växter, som besöktes av bin och humlor.