Bli medlem

Varför bli medlem i Gotland Trädgårdsön?

Gotland Trädgårdsön är en ideell förening vars syfte är att sammanställa och marknadsföra gotländska arrangemang och
aktiviteter med anknytning till trädgårdssektorn samt att föra fram Gotlands unika förutsättningar för trädgårdsodling.

  • Är Du medlem bidrar Du till ovanstående och till att Ditt företag kan besökas av flera människor med natur och kultur som intresse.
  • Här på hemsidan har Du möjlighet att informera om Din verksamhet eller Din trädgård.
  • Vi gör besök hos Dig för att dokumentera Din trädgård om Du så vill.
  • Enskilda medlemmar kan få rabatt i vissa av öns plantskolor >>

Företag, förening eller enskild som stödjer föreningens ändamål kan bli medlem i föreningen.

Medlemsavgift:
Företag 500 kronor/år
Förening 250 kr/år
Stödjande enskild person 100 kr/år.

Medlemsavgiften betalas in på bg 130-8824.

Skriv namn, adress, e-post och telefonnummer på talongen och ange att inbetalningen avser medlemsavgift.

Medlemsansökan
Posterna med asterisker * måste fyllas i för att vi ska kunna ta hand om Ditt meddelande.