Invigning Trädgårdsveckan 2014

Invigningstalare 2014 var Lennart Lindgren f d ordförande i DBW:s Trädgårdsstyrelse.
 

Invigning av Trädgårdsön den 14 juni 2014           Lennart Lindgren

Låt oss odla vår trädgård.
Det är slutorden i Voltaires Candide från 1759.
Candide tycker att vännen Pangloss ägnar sig för mycket åt filosofiskt svärmeri. Candide har ju genom livet fått klart för sig att det är genom hårt slit och nyttig verksamhet som man kan nå framgång.
Så det är mot denna bakgrund Voltaire låter Candide fälla den kända slutrepliken i boken:
”Det är väl talat, men låt oss nu odla vår trädgård.”

Det är ju det som Gotland Trädgårdsön står för – att inspirera till att odla sin trädgård. Delvis med hårt slit, men det är en nyttig och inspirerande verksamhet.

Ett annat uttryck som vi känner i detta sammanhang är:
Att odla sin kål – dvs dra sig tillbaka från det offentliga livet.
Hämtat från en anekdot om den romerske kejsaren Diocletinus (död 316), som sedan ha dragit sig tillbaks, ombads att återta makten.
Han lär då ha svarat: Jag skulle önska att ni kunde se hur den kål som jag har odlat med egna händer växer. Då skulle ni inte be mig återvända.

Alltså: Man skall odla jorden, så att man inte glömmer att odla sig själv.

Mitt botaniska intresse vaknade tidigt hemma i Västergötland. Där på de kalkrika backarna på andra sidan ån Ätran fanns de rara växterna – till exempel drakblomma och trollsmultron – som satte känslorna i svall. Och dom har fortsatt att svalla genom åren. Därför blev jag glad när jag för en del år sedan blev ombedd at bli ordförande för DBW:s trädgårdsstyrelse. Ett fantastiskt roligt och inspirerande uppdrag – inte minst att under de åren få samarbeta med vår trädgårdsmästare Lasse Pettersson och hans medarbetare.
Vi får strax lyssna till Lasse – då förstår ni.

Vår botaniska trädgård måste vi slå vakt om – det hoppas jag också att Regionen skall förstå.

Jag vill passa på tillfället att påminna om att Sällskapet DBW i år fyller 200 år. Födelsedagen inträffar mycket snart – den 9 juli. Men redan den 7 juli inviger landshövdingen det nya Rosariet och Lustgården här i Botan.
Nyligen återinvigdes minnesstenen vid södra entrén – den över trädgårdens grundare HP Gustafsson (1855). Och en bit därifrån står en annan i sammanhanget viktig person staty – Carl von Linné. En
2 meter hög träskulptur signerad Kaj Engström från Fårö - från Linné-året 2007. För var skall Linné finnas om inte i en botanisk trädgård?

Den 8 juli offentliggörs DBW:s jubileumsbok som ger ett tvärsnitt av DBW:s verksamhet under de
200 åren. Jag har haft glädjen att få arbeta med den boken tillsammans med Ulf Palmenfelt och Calle Brobäck. Där finns ett långt och mycket intressant kapitel om Botan författat av Bengt Rosén. Ett kapitel med tonvikt på just H P Gustafsson.

Att man nu under Trädgårdsön säljer plantor på Paviljongsplan är att ta upp en gammal tradition. För dryga hundra år sedan fanns såväl växthus som plantskola här med stor försäljning till allmänheten. Under en 10-årsperiod fram till 1912 såldes till exempel 10 900 smultronplantor och 6 000 perenna växter plus träd och buskar. Allt i enlighet med DBW:s devis ”att verka något nyttigt för det allmänna”.

I det här sammanhanget vill jag citera ur ett högtidstaltal då DBW fyllde 50 år, alltså 1864. Det är ordföranden C.J. Bergman som talar:
Det finnes växter som äro bevingade för att av vindarna lättare kunna kringspridas. Vid en sådan växt kunna vi förlikna DBW:s Botaniska Trädgård. Ty så lätt, så vitt och brett, hava därifrån anläggningsplaner och försköningstankar blivit burna omkring av den nyvaknade trädgårdssmakens lekande fläktar.
Att genom ett offentligt, praktiskt, kostnadsfritt undervisningsverk, där metoden är i egentligaste mening åskådningslära, sprida håg och smak för skön trädgårdskonst, och att därmed väcka kärlek till det fridsammaste och tacksammaste av alla yrken, kärlek till det som förskönar, förljuvar och förädlar livet.

Jag bara njuter av formuleringskonsten ……….

Vi kan idag ta fasta på några av orden i Bergmans tal:
Just det som Trädgårdsön står för: att kringsprida planer och tankar som inspirerar till trädgårdsodling och det som förskönar, förljuvar och förädlar livet.

I min mors Blomsterbok från ICA-förlaget 1953, står det i förordet att en förståndig nybörjare väljer sina första växter bland dem som inte har för stora fordringar.  Sedan, när man lärt sig en del om odling, är det lämpligt att övergå till mera krävande växter.
Lite förnumstigt kanske, men så sant. Och under den här dryga veckan som nu inleds är väl syftet att få råd och idéer om sin odling – antingen man är nybörjare eller vill avancera.

Trädgården med sina växter av allehanda slag skänker en harmoni som den moderna människan är i så stort behov av idag.

Och då vill jag avslutningsvis upprepa det tänkvärda uttrycket:
Man skall odla jorden, så att man inte glömmer att odla sig själv.

Med detta vill jag förklara årets Trädgårdsvecka invigd!


GTÖ:s ordförande Hans Klintbom tackar Lennart Lindgren efter invigningen.


Trädgårdsmästare Lasse Pettersson berättar om
Lustgården.