Invigning av Trädgårdsveckan 2015

Lördagen den 13 juni 2015 sken solen från en klarblå himmel och ljumma vindar susade i träden.

Redan före kl 11.00 hade kommersen med växter startat. Ett tiotal försäljare hade dukat upp sina bord
med växter (oftast frösådda av dem själva). Att odlaren själv startar med frösådder gör att vi ibland kan
få tag på lite mer ovanliga växter på sådana här marknader.
Det såldes även humle- och fågelholkar (själv inhandlade jag en humleholk, som nu sitter i min trädgård).

Gotland Trädgårdsön får varje år vinster av konsthantverkare och plantskolor så vi kan ha
ett lotteri för att få medel att fortsätta med Öppna Trädgårds-veckan.

Ansvariga är Maj-Britt Fallgren och Bengt Jönsson.

Kl 12.00 sker den egentliga invigningen och årets talare var stadsträdgårdsmästare
Pernilla Johansson
, som talade om "mitt eget paradis" - min egen trädgård.
Hur trädgården än ser ut ger den oss sinnesro och tillfredsställelse över att ha skapat
något alldeles själv.

Ordförande Hans Klintbom hälsade Pernilla välkommen.

Pernilla Johansson talar.

Invigningen började och slutade med flöjtmusik av trädgårdsmästare Lasse Pettersson.

Botaniska Trädgården blommade med ett överdåd utöver det vanliga.