INGER PETTERSSON, SANDA

 

Inger Pettersson, Sanda
 
En trädgård med många perenner, barrväxter och en damm.

Vives, Sanda
Tel 0498-20 24 61

Varmt välkomna!
 

hus
Den lilla bron vid dammen.
Fin grupp med barrväxter, sten och gräs.  
 Rhododendron-busken blommar överdådigt!