Carina Eklund och Henrik Radhe

 

Carina Eklund och Henrik Radhe, Birkagatan 14, Visby
     
För tolv somrar sedan flyttade vi in och blev med tusen kvadratmeter trädgård. Då började vi odla i liten skala och hade ingen aning om hur mycket intresset skulle växa.
Trädgården bestod mest av öppna gräsytor och gamla fruktträd. Vi har delat av och skapat olika rum, vilket ger en mer spännande miljö.
Perenner har fått flytta in efter hand och eftersom hela familjen älskar Italien, där vi varit flera gånger, har vi satsat på en hel del medelhavs-växter.
Första åren övervintrade de i källaren, men med stora citronträd, lime, apelsin, olivträd, agave och aloe bestämde vi oss för att bygga ut huset med ett orangeri.
 
I det andra friliggande växthuset frodas tomater och frösådda spännande plantor såsom
eucalyptus och madeiratomater. Årets projekt har varit de uppmurade kolonnerna i tegel,
där klätterrosorna är på väg upp samt en skuggrabatt under det enorma gråpäronträdet.
 
     
 
     
     
     
Välkomna!
Hälsar Henrik Radhe och Carina Eklund
Birkagatan 14, Visby