Privata Trädgårdar på östra Gotland

Om du vill besöka någon av nedanstående trädgårdar, kontakta ägaren per telefon (eller
e-post om sådan anges) och kom överens om en tid för besöket.
Gå aldrig in i en trädgård om ägarna inte är hemma, tänk på att trädgården är ägarens privata "rum".

Karta med markeringar >>
Google Maps >>

 
Annli o Börje Alfström
Kräklings Kräklingbo
0498-24 30 89
070-655 82 49
annli@kraklings.se
www.kraklings.se

Kalkstensgård från 1780-talet med stor trädgård, olika
rum med murar samt mycket sten o växter samt en del ovanliga träd.

Öppen Trädgård 2019
Deltar ej

13 på vår egen karta >>
Google maps >>