DBW.s Trädgårdspris 2015

 

2015 års trädgårdspris gick till Ann-Britt och Björn Magnusson, Boge Klinte 182, Slite

Motivering för erhållande av Sällskapet DBW:s Trädgårdsstyrelses Trädgårdspris 2015:

Ann-Britt och Björn Magnussons trädgård är en skolgård som blivit en trädgård. En trädgård, som vuxit fram under ett flertal år och som innehåller många ovanliga och spännande växtvariationer, allt från kalkskyende till kalkälskande arter.
Trädgården har flera rum i olika trädgårdsstilar, men som bildar en harmonisk, lummig och vacker helhet, där växter är i blom från tidig vår till sen höst.

DBW:s Trädgårdsstyrelse