DBW:s Trädgårdspris 2017

2017 års trädgårdspris gick till Annli Alfström i Kräklingbo.

Motivering för erhållande av Sällskapet DBW:s Trädgårdsstyrelses Trädgårdspris 2017:

En trädgård som möter besökaren med  ljusa och luftiga intryck. Växtmaterialet är fint integrerat med gårdsbebyggelsen med säker färg- och formkänsla. 
Avancerade och fint utförda planteringar som ger växterna optimala betingelser. Utnyttjande av sten i stort och smått ger fina kontraser mot grönskan. 
Många orginella och roliga inredningsidéer.