Välkommen till Gotland Trädgårdsön!

Succé för Gotland Trädgårdsöns Trädgårdsvecka 2016!

I år var det 14:e året i rad som trädgårdsveckan genomfördes och händelsen annonserades inte bara på Gotland utan även i andra sammanhang och i fastlandspress.
Trädgårdsveckan har blivit en institution och vi hoppas alla att den ska kunna fortleva.

Antalet trädgårdar var 2016 25 st och det är rekord. Allt från en trädgård i Bläse (Gunilla och Tore Bremer) till Helen Wahlström och Stefan Haase i Lau. När vi räknar ihop besökssiffrorna visar det sig att närmare 2000 personer besökt de öppna trädgårdarna - även det rekord!
Ägarna visade perenner, träd, buskar, klätterväxter, rosor, pioner, klematis - och allt prunkade trots att vi haft både torka och vattningsförbud!
Små, välplanerade trädgårdar till stora med öppna ytor. Trädgårdar på landet, i Slite, i Visby, vid havet och mitt inne på ön.
Människor som älskar sina växter och trädgårdar visade vad de åstadkommit under många år genom att arbeta, planera och läsa på för att ge
växterna de rätta förutsättningarna för att trivas och växa sig stora.
Alla trädgårdar har hittills rapporterat stora besöksantal, från 50 till ett par hundra. Någon serverar kaffe med tilltugg och arrangemanget har blivit en stor folkfest, spridd över hela ön.

Bakom trädgårdsveckan ligger inte bara mycket arbete av trädgårdsägarna utan även av funktionärer i föreningen GotlandTrädgårdsön.
Trädgårdar ska besökas för att fotograferas och presentationer ska läggas in på hemsidan. Presentationerna ger en bild av av trädgården så besökare kan se vad som väntar.
Att hitta ägare till trädgårdar innanför murarna, som är villiga att öppna dem för besökare, är ett tidsödande arbete.
Människor inom GTÖ arbetar varje år ideellt med programblad, broschyrer och annons. Affischer delas ut och sätts upp.
För att på något sätt kunna finansiera detta har GTÖ ett lotteri på Paviljongsplan i samband med invigningen. Medlemmar i GTÖ har skänkt vinster till lotteriet, likaså plantskolor över hela ön.
GTÖ erbjuder även en vandring i innerstaden, där man kan få se trädgårdar som annars inte är öppna för allmänheten. Intäkterna för lotteri och vandring går oavkortat till föreningen.

Stort tack till alla ägare av Öppna Trädgårdar 2016, givare av vinster till lotteriet och de funktionärer som gör detta evenemang möjligt!

Styrelsen för GTÖ

Du hittar ett referat från besökta trädgårdar här >>

För att kunna fortsätta med trädgårdsveckan behöver vi bli fler medlemmar!
Stöd oss genom att bli medlem i GTÖ >>

VÄLKOMMEN att delta i våra aktiviteter!

 

 

krysantemum.jpg